♫Geet Mp3

GeetMp3 is most loved lyrics website which provides Hindi & Punjabi Songs Lyrics with exclusive Quotes| Its More than a Lyrics Site

Lyrics Alert

Thursday, October 10, 2019

Manny gram Lyrics

Manny gram Lyrics
Manny gram Lyrics

Ufamy œwiatu a on nam jakby mniej
Ufamy œwiatu, jak p¹ki kwiatów, gdy jesien jeszcze hen
Ty idziesz œwiecie w œwiat i nie ogl¹dasz siê
Ja œwiata poza tob¹ nie widzê
Najtrudniej kochaæ mniej
Im dalej nam œwiecie do siebie, tym nam i mniej têskno
Za ka¿dy gram manny niebieskiej p³acê s³ona rzek¹
Za ka¿dy gram

No comments:

Post a Comment

Thanks for your comments it will be added shortly